நிகழ்கால ஆணைக்குழு

நிகழ்கால ஆணைக்குழு – 2012-2016

பேராசியா். டபுள்யு.ஜ.சிரிவீர தவிசாளா்
கலாநிதி. ஜி.பி.குணவர்த்தன பிரதி தவிசாளா் கொள்கை
கலாநிதி. ரீ.எ.பியசிரி பிரதி தவிசாளா் திட்டமிடல் (

Ex-Officio Members

பேராசியா்.மோகன் டீ சில்வா தவிசாளா், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு
பேராசியா். ரஜீவ விஜயசிங்க தவிசாளா், மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தெரழிற்கல்வி ஆணைக்குழு

Appointed Members

Ven. Akuratiye Nanda Nayaka Thero Vidyodaya Pirivena
Mr. W.M.Bandusena Secretary, Ministry of Education
Mr. H.T.Kamal Pathmasiri Secretary, Ministry of Local Government and Provincial Councils
Prof.S.Sandarasegaram Former Dean, Faculty of Education, University of Colombo
Mr.M.Kingsly Fernando Additional Secretary to the President, President Secretariat
Mr.Ariyarathne Hewage EDucationist
Mrs.Pushpa Kalubowila Principal, Sujatha Vidyalaya, Nugegoda
Prof.Jayasena Kottegoda University of the Visual and Performing Arts
Mr. R.M.S.P.S.Bandara Director, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance
திருமதி. எச்.என்.என் குணசேகர செயலாளா்

වත්මන් කොමිෂන් සභාව

2012-2016 හි වත්මන් කොමිසම

මහාචාර්ය සී. එල්. වී. ජයතිලක මහතා සභාපති
ආචාර්ය සිවනන්දම් සිවසේකරම් මයා උප සභාපති(ප්‍රතිපත්ති)
ආචාර්ය ආරියවංශ දිසානායක මයා උප සභාපති(සැලසුම්)

නිල බලයෙන් පත්වන සාමාජිකයන්

මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා මයා සභාපති, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව
මහාචාර්ය රජීව විජේසිංහ මහතා සභාපති, තෘතියීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

පත් කළ සාමාජිකයන්

පූජ්‍ය අකුරටියේ නන්ද නායක හිමි විද්‍යෝදය පිරිවෙන
ඩබ්ලිව්.එම් බන්ධුසේන මයා ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
එච්.ටී කමල් පත්මසිරි ලේකම්, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය
මහාචාර්ය එස්. සන්දරසේගරම් මයා අධ්‍යාපනඥ
එම්.කිංස්ලි ප්‍රනාන්දු මයා ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්,ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
ආරියරත්න හේවගේ මයා අධ්‍යාපනඥ
පුෂ්පා කළුබෝවිල මිය විදුහල්පති,සුජාතා විද්‍යාලය,නුගේගොඩ
මහාචාර්ය ජයසේන කෝට්ටේගොඩ මයා සෞන්දර්යය කලා විශ්වවිද්‍යාලය
ආර්.එම්.එස්.පී.එස් බණ්ඩාර මයා අධ්‍යක්ෂක,පොදු ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව, මුදල් අමාත්‍යාංශය
ආචාර්ය හිරන්ති විජේමාන්න මිය අධ්‍යාපනඥ
එච්.එන්.එන් ගුණසේකර ලේකම්

Present Commission

Present Commission from 2012-2016

Prof. Lakshman Jayatilleke Chairman
Dr. Sivanandam Sivasegaram Vice Chairman(Policy)
Dr. Ariyawansa Dissanayake Vice Chairman(Planning)

Ex-Officio Members

Prof. Mohan de Silva Chairman, University Grant Commission
Prof.Rajiva Wijesinghe Chairman, Tertiary & Vocational Education Commission

Appointed Members

Ven. Akuratiye Nanda Nayaka Thero Vidyodaya Pirivena
Mr. W.M.Bandusena Secretary, Ministry of Education
Mr. H.T.Kamal Pathmasiri Secretary, Ministry of Local Government and Provincial Councils
Prof.S.Sandarasegaram  Former Dean, Faculty of Education, University of Colombo
Mr.M.Kingsly Fernando Additional Secretary to the President, President Secretariat
Mr.Ariyarathne Hewage Educationist
Mrs.Pushpa Kalubowila Principal, Sujatha Vidyalaya, Nugegoda
Prof.Jayasena Kottegoda University of the Visual and Performing Arts
Mr. R.M.S.P.S.Bandara Director, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance
Dr.(Mrs)Hiranthi Wijemanna Educationist
H.N.N.Gunasekara Secretary