குறிக்கோள்ප්‍රධාන පරමාර්ථ Main Function

நடைமுறையில் உள்ள கல்விக் கொள்கை திட்டம் அல்லது திட்டங்களைக் காலத்துக்குக் காலம் பரிசீலனை செய்தலும் பகுப்பாய்வு செய்தலும் அத்துடன் தேவையானவிடத்து அத்தகைய கொள்கைகள் திட்டம் அல்லது திட்டங்களில் மாற்றங்களைச் செய்ய ஜனாதிபதிக்குப் பரிந்துலை செய்தல்.ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය සහ සැලැස්ම හෝ සැලසුම් කලින් කල සමාලෝචනය කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම ද අවශ්‍ය විටක ඒ ප්‍රතිපත්‍තියේ සැලැස්මේ හෝ සැලසුම්වල ඇති කල යුතු වෙනස්කම් ජනාධිපතිවරයාට නිර්දේශ කිරීම.Review and analyze periodically, the National Education Policy and Plan or plans in operation and where necessary, to recommend to the President, changes in such Policy, Plan or Plans.