...

එම් ජී කේ එම් ප්‍රනාන්දු මහතා

(BA ,PgDPA)

වසර 35කට වැඩි කාලයක් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ අත්දැකීම් සම්ුභාරයක් හිමි එම් ජී කේ එම් ප්‍රනාන්දු මහතා 2020 වසරේදී දී ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ (NEC) උප සභාපති (සැලසුම්) ලෙස තේරී පත් විය. 1984 දී රඹෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ උප දිසාපතිවරයා ලෙස සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කළ ප්‍රනාන්දු මහතා අනතුරුව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සැලසුම් අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස වසර පහක් සේවය කළේය. ප්‍රනාන්දු මහතා සැලසුම් සහ සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ තනතුරු ගණනාවක සේවය කිරීමෙන් අනතුරුව 2008 සිට 2015 දක්වා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

2015 දී ප්‍රනාන්දු මහතා ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම්වරයා ලෙස පත් කරන ලද අතර, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ඔහු සතු විය. තවද, එහිදී විශේෂයෙන්ම සමස්ත සංවර්ධන සන්දර්භය තුළ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති, අධීක්ෂණය සහ සම්බන්ධීකරණයට අදාළ රාජකාරි ඉටු කිරීම මෙතුමා අතින් සිදුවිය. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඔහුගේ ධූර කාලය තුළ ඔහු ජාතික පෝෂණ ලේකම් කාර්යාලයේ සහ  ද ශ්‍රී ලංකාවේ සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිමාණ ව්‍යාපාරයේ ලේකම් කාර්යාලයේ ජාතික කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ද ජාතික සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කළේය. රටේ, විශේෂයෙන්ම ළමා හා කාන්තා මන්දපෝෂණය පිළිබඳ ගැටලුව විසඳීම සඳහා ඔහු කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් ලබා දුන්නේය.

ප්‍රනාන්දු මහතා ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරන අතරතුර 2016 නොවැම්බර් සිට 2017 සැප්තැම්බර් දක්වා ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ (TRCSL) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස ද කටයුතු කළේය.  ඔහු කාර්ඩර් කොමිෂන් සභාවේ සහ ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස නිල බලයෙන් කටයුතු කර ඇත. මෙතුමා 2016 සිට 2017 දක්වා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ සහ ව්‍යාපාර පාසලේ සහ වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස ද කටයුතු කර ඇත. අනතුරුව, 2017 වසරේ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත් වූ ඔහු විශ්‍රාම යන තෙක් එහි සේවය කළේය. ඔහු විධිමත් රාජ්‍ය අංශයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසුව, ගරු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදේශකයෙකු ලෙස පත් කරන ලදී. ඔහු මේ වනවිට  ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ උපභාපති (සැලසුම්) ධුරයට අමතරව තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස ද සේවය කරයි.

වෘත්තීය සිවිල් සේවකයෙකු ලෙස ප්‍රනාන්දු මහතා සංවර්ධන සන්දර්භය තුළ ඉමහත් දායකත්වයක් ලබා දුන් වෘතිකයෙකු විය. විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික අධ්‍යාපනය නංවාලීමට සහ රට තුළ තෘතීයික අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට බිම් මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් අදියරේදී ඔහුගේ මැදිහත්වීම සහ ක්‍රියාකාරී දායකත්වය පැසසිය යුතුය. රට පසුකළ  අභියෝගාත්මක අවධිවලදී.රටට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, කළමනාකරණය සහ සම්පත් එක්රැස් කිරීම පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලකයෙකු ලෙස ඔහු සතු අත්දැකීම් ප්‍රශංසනීය විය, .

ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන්  බී.ඒ. (සාමාන්‍ය)  උපාධිය ලබා ඇති අතර , රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා වද ශාර්ථකව හදාරා ඇත, ඔහු දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සැලසුම් කිරීම, පරිපාලනය, කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ බහුවිධ පුහුණුවීම් ලබා ඇත.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.