நிகழ்கால ஆணைக்குழு

நிகழ்கால ஆணைக்குழு – 2012-2016

Chairman 1
 • Prof. Lakshman Jayatilleke

  Chairman

 • dr-sivasegaram
 • Dr.Sivanandam Sivasegaram

  Vice Chairman(Planning)

 • Ex-Officio Members

  img255
 • Dr. Ariyawansa Dissanayake

  Vice Chairman(Planning)

 • prof_mohan_2
 • Prof.Mohan de Silva

  Chairman, University Grant Commission

 • rajiv2
 • Prof.Rajiva Wijesingha

  Chairman, Tertiary & Vocational Education Commission

 • Appointed Members

 • Ven. Akuratiye Nanda Nayaka Thero

  Vidyodaya Pirivena

 • Wm bandusena edited
 • Mr.W.M. Bandusena

  Secretary, Ministry of Education

 • kamal pathmasiri edited
 • Mr.H.T.Kamal Pathmasiri

  Secretary, Ministry of Local Government and Provincial Councils

 • Prof.Sandasegaram edited
 • Prof. S.Sandarasegaram

  Educationist

 • Mr.M.Kingsly Fernando

  Additional Secretary to the President, President Secretariat ජනාධිපති අති‍රේක ලේකම් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය

 • ariyarathne edited
 • Mr. Ariyaratne Hewage

  Educationist අධ්‍යාපනඥ Educationist

 • pushpa kalubovila-edited
 • Mrs. Pushpa Kalubowila

  Principal, Sujatha Vidyalaya, Nugegoda

 • vc sir photo-edited
 • Prof.Jayasena Kottegoda

  Educationist

 • Mr. R.M.S.P.S.Bandara

  Director, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance

 • Dr. (Mrs.) Hiranthi Wijemanna

  Educationist

 • IMG_0042-150
 • Prof.Dayantha Wijesekara

  Chancellor, University of Vocational Technology

 • sec madam
 • H.N.N.Gunasekara

  Secretary